Kursinnehåll

Under året får du god bibelundervisning, möjlighet att följa fjällets växlingar, möta människor samt växa som person och kristen. Kursen har tre tydliga fokus: Bibeln, Fjället och Mötet. Undervisningen kommer att ske genom föreläsningar, övningar, arbete i grupp, egna fördjupningsarbeten och upplevelser. Vi använder oss av drama, färg, form och andra uttrycksmedel.

Fokusområden:

Bibeln

Kursen vill ge baskunskaper om Bibeln. Vi tar bland annat upp hur Bibeln kom till, den bibliska historien, vem som är vem i Bibeln med mera. Vi arbetar också med hur man kan tolka det som står i Bibeln. Genom olika pedagogiska sätt försöker vi förstå hur bibelordet hör ihop med mitt och andras liv. Under höstterminen är vårt fokus Gamla Testamentet och under vårterminen är det Nya Testamentet.

Vi tar upp grunderna i den kristna tron och samtalar om gudsbilder, försoningen och flera andra frågor. Vi går igenom kyrkans historia och ser hur man tolkat tron under olika tider. Vi sätter in den kristna tron i ett lokalt och globalt sammanhang.

Vi tar upp frågor om etik och livsstil, apologetik (försvaret av tron), vi provar på retreat och pilgrimsvandring. Varje skoldag har vi gemensam andakt och under veckan får man tid för egen andakt. Dessutom får man vara med i en mindre böne- och samtalsgrupp. Under läsåret medverkar vi i och ansvarar för ett antal gudstjänster.

Vi läser tematiskt utifrån personer i Bibeln och några mer sentida. Det innebär att när vi till exempel läser om Mose tar vi upp folkets historia och Mose roll i uttåget ur Egypten men också frågor om ledarskap och kallelse.

Fjället

På Bibelfjäll får man chansen att utveckla sitt friluftsintresse, mitt i Skandinaviens mest kompletta fjällområde. Man får möta fjället under alla årstider och förhoppningsvis alla väder. Efter ett år på Bibelfjäll kommer man inte att vara utbildad fjälledare eller guide – det är ingen yrkesutbildning. Men med en grundläggande kännedom om vad fjället har att erbjuda kommer man att känna sig betydligt tryggare på egen hand eller i en grupp.

Under året gör vi olika typer av vandringar som pilgrimsvandring, fjällvandring och undervisar om karta och kompass, sommar- och vinterfiske, telemark, snowboard, alpint, turåkning, toppturer, lavinkunskap, vintertältning (en hel vecka i fjällen i två omgångar), första hjälpen, skoterförarbevis, glaciärtur på en av Skandinaviens största glaciärer, grotthistoria och geologi med turer i några av Skandinaviens längsta grottor samt massor med tid ute på fjället under alla årstider och väder.

På denna del arbetar vi också med ledarskap och grupp. Här är utepedagogik, med gruppens samarbete och individens upplevelser, ett viktigt pedagogisk redskap. Dessa kunskaper får man tillfälle att använda sig av på kursdelen Mötet.

Mötet

Kursen vill ge redskap för att i ord och handling uttrycka tron i mötet med andra människor. Vi ger möjlighet att vara med på de aktiviteter som anordnas i Hemavan med omnejd; scouting, barngrupp, idrottsträning och fritidsgård. Möjlighet att vara delaktig på gudstjänster, kyrkmarknad, luciatåg med mera. Varje elev får också en fadder som bor i närområdet för att ännu mer förstå hur det är att leva och bo i en fjällby. Vi får lära känna de som bor här och de får lära känna oss som går på Bibelfjäll.