Kursinnehåll

Under året får du bibelundervisning, möjlighet att följa fjällets växlingar, möta spännande människor samt växa som person och i din tro. Kursen har tre tydliga fokus: Bibeln, Fjället och Mötet.

Undervisningen kommer att ske genom föreläsningar, övningar, arbete i grupp, egna fördjupningsarbeten och upplevelser. Vi använder bland annat oss av drama, färg, form och andra uttrycksmedel i undervisningen.

Föreläsningarna hålls av olika personer inom samfunden samt externa inbjudna föreläsare för att få en bredd på kursen.

Bibeln

Kursen ger baskunskaper om Bibeln; hur Bibeln kom till, den bibliska historien, vem som är vem i Bibeln med mera. Vi arbetar också med hur man kan tolka olika bibeltexter. Genom olika pedagogiska sätt försöker vi förstå hur bibelordet hör ihop med mitt och andras liv. Kursen delas upp genom att fokusera på Gamla Testamentet under större delen av höstterminen och Nya Testamentet under resten av läsåret.

Under kursen pratar vi om grunderna i den kristna tron och samtalar om gudsbilder, försoningen och flera andra frågor. Vi går igenom kyrkans historia och ser hur man tolkat tron under olika tider. Vi sätter också in den kristna tron i ett lokalt och globalt sammanhang.

Vi tar upp frågor om etik och livsstil, apologetik (försvaret av tron), du får möjlighet att ställa dina egna frågor, vi provar på retreat och pilgrimsvandring. Varje skoldag har vi gemensam andakt och under veckan får man tid för egen reflektion och andakt. Dessutom får man vara med i en mindre böne- och samtalsgrupp. Under läsåret medverkar vi i och ansvarar för ett antal gudstjänster på och utanför Hemavan Fjällstation.

Vi läser tematiskt utifrån personer i Bibeln . Det innebär att när vi till exempel läser om Mose, försöker vi sätta oss in i hans personlighet men vi tar också upp folkets historia och Mose roll i uttåget ur Egypten, ledarskap och kallelse.

Du får dessutom möjlighet att under en vecka praktisera i en församling.

Fjället

På Bibelfjäll får man chansen att utveckla sitt friluftsintresse, mitt i Skandinaviens mest kompletta fjällområde. Man får möta fjället under alla årets årstider och förhoppningsvis alla typer av väder. Efter ett år på Bibelfjäll har du en grundläggande kännedom om vad fjället har att erbjuda och du kommer att känna dig betydligt tryggare på egen hand eller i en grupp.

Under året gör vi olika typer av vandringar som pilgrimsvandring, fjällvandring. Du utbildas även i användning av karta och kompass, sommar- och vinterfiske, skidåkning (telemark, snowboard, alpint, turåkning, toppturer), lavinkunskap, vintertältning (en hel vecka i fjällen i två omgångar), första hjälpen, skoterförarbevis, glaciärtur på en av Skandinaviens största glaciärer, grotthistoria och geologi med turer i några av Skandinaviens längsta grottor. Du kommer att få massor med tid ute på fjället under hela kursen.

På denna del arbetar vi också med ledarskap och grupp. Här är utepedagogik, med gruppens samarbete och individens upplevelser, ett viktigt pedagogisk redskap. Dessa kunskaper får man tillfälle att använda sig av på kursdelen Mötet.

Mötet

Unikt för Bibelfjäll är att varje elev får en fadder som bor i närområdet för att ännu mer förstå hur det är att leva och bo i en fjällby. Kursen vill ge redskap för att i ord och handling uttrycka sin tro i mötet med andra människor.

Vi ger möjlighet att vara med (eller som ledare) på de aktiviteter som anordnas i Hemavan med omnejd, så som  barngrupp, idrottsträning, fritidsgårdsaktiviteter och olika turistevenemang som skotertävlingar, skidtävlingar mm. Det finns också möjlighet att vara delaktig på gudstjänster, kyrkmarknad, luciatåg med mera.