Kostnader

 

Litteratur (ca 600 kr), servicekostnad som inkluderar viss friluftsutrustning (1 900 kr per termin), skoterhyra (ca 750 kr), liftkort (ca 3 700 kr), skidhyra (säsong 50 % rabatt på ordinarie priser), lunch, två fika (92:-/dag man äter), Logi (560:-/vecka), ingen kostnad under längre lov.

Studiestödsnivå (CSN)

Till och med vårterminen det år du fyller 20 kan du få studiehjälp. Från och med höstterminen det år du fyller 20 kan du få studiemedel på gymnasienivå.