Kostnader

 

Litteratur (ca 900 kr), servicekostnad som inkluderar viss friluftsutrustning (1 900 kr per termin), skoterhyra (ca 750 kr), liftkort (ca 3 500 kr), skidhyra (säsong 50 % rabatt), kost och logi (990 kr per vecka med fika och lunch fem dagar och ingen boendekostnad vid studieresor, praktik, längre lov mm).

Studiestödsnivå (CSN)

Till och med vårterminen det år du fyller 20 kan du få studiehjälp. Från och med höstterminen det år du fyller 20 kan du få studiemedel på gymnasienivå.